Szanowni Rodzice uczniów klas IV-VIII SP oraz LO
W okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. szkoła będzie prowadziła zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII SP oraz II – III LO. Zajęcia wspomagające są elementem wsparcia uczniów po powrocie z nauczania zdalnego i mają pomóc w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Na początek (na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i analizy nauczycieli) proponujemy wspomaganie z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. W uzależnieniu od liczby zgłoszonych uczniów, będziemy mogli zmodyfikować zestaw przedmiotów. Głównym warunkiem zakwalifikowania uczniów na zajęcia wspomagające jest złożenie pisemnej deklaracji przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Wspomnianą deklarację należy złożyć w szkole (u wychowawcy lub w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021 r. do godziny 12.00. Druk deklaracji jest dostępny w plikach szkoły w Librusie, na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz u wychowawców klas.
Bardzo prosimy o wypełnianie deklaracji udziału w zajęciach – od liczby uczniów jest uzależnione powstanie grupy, która nie może liczyć mniej niż 10 uczniów.


Pozdrawiam
Dorota Chrobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach

 

Deklaracja uczestnictwa ucznia - SP (pdf.pdf)

Deklaracja uczestnictwa ucznia - LO (pdf.pdf)