W okresie od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 roku prowadzona będzie innowacja programowo - metodyczna w klasie 2 a SP pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III – edycj a II. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Koordynatorem innowacji jest Pani Beata Fras nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.