Wychowawca klasy II a Pani Beata Fras w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie MALI DETEKTYWI. JAKIE TAJEMNICE KRYJE ŚWIAT WOKÓŁ NAS? W ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji o tematyce przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Nauczyciel rozwinie u uczniów kompetencje związane z odbiorem i ekspresją muzyczna. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Zajęcia prowadzone Metodą Pytań i Doświadczeń, rozbudzą naturalną ciekawość i kreatywność uczniów.