Zajęcia mają charakter indywidualny i będą odbywać się w trakcie zajęć rewalidacyjnych (przez dwa lata - od kwietnia 2022 roku) . Adresatami są uczniowie klas: 0a, 1b, 2b, 3a, 5a i 7a Szkoły Podstawowej w Lipianach. Innowacja ma na celu kształtowanie osobowości ekologicznej, poprzez wykorzystanie hortiterapii jest to taka dziedzina nauki, która polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do szeroko rozumianej terapii. Celem hortiterapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz pobudzenie, stymulowanie i rozwój człowieka poprzez doznania zmysłowe. Zajęcia mają charakter indywidualny i będą odbywać się w trakcie zajęć rewalidacyjnych. Adresatami są uczniowie klas: 0a, 1b, 2b, 3a, 5a i 7a Szkoły Podstawowej w Lipianach.