Działanie innowacyjne: Ogólnopolski projekt edukacyjny: „(Nie)zwykła matematyka”
Projekt realizowany będzie w klasie 4 a i 5a SP podczas lekcji matematyki i zajęć wyrównawczo-dydaktycznych. Czas realizacji projektu 24.10 2022 – 24.05.2023 r.
Celem projektu „(Nie)zwykła matematyka” jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych. W projekcie bierze udział 698 szkól podstawowych w Polsce.
Zadania projektów: Survivalowe wyzwania matematyczne; Matematyka inaczej; Historyczne zmagania matematyczne; Świąteczna matematyka; Kasa rządzi światem; Przepyszna matematyka; Matematyka w podróży; Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie.
Autorzy: Agnieszka Pabiniak Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

Koordynator projektu w lipiańskiej szkole: nauczyciel matematyki Elwira Kowalczyk