Przedmiotowy Sysytem Oceniania z Informatyki:

- szkoła podstawowa

 

Wymagania na poszczególne oceny:

- klasa IV

- klasa V

- klasa VI

- klasa VII

- klasa VIII

 

- liceum ogólnokształcące