Przedmiotowy System Oceniania z matematyki:

- szkoła podstawowa

 

Wymagania na poszczególne oceny:

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8