Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu plastyka:

- szkoła podstawowa