zajecia reintegracyjne001Powrót do szkoły po długim okresie nauczania zdalnego niesie ze sobą różne trudności. W związku z tym w pierwszej połowie września przeprowadzone zostały zajęcia reintegracyjne we wszystkich klasach IV - VIII oraz licealnych Zespołu Szkół w Lipianach. Warsztaty przeprowadziła mgr Renata Rostkowska - psycholog szkolny. Podczas zajęć udało się osiągnąć zamierzone cele tj. reintegracja zespołu klasowego po nauczaniu zdalnym oraz przerwie wakacyjnej, zapoznanie się uczniów z psychologiem szkolnym oraz nowymi rówieśnikami w szkole, rozluźnienie napięć, sporów i uprzedzeń miedzy uczniami poprzez zabawy integracyjne, poznanie lęków i stresorów uczniów oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nimi.

Renata Rostkowska - psycholog szkolny