Ta szkoła plakat II edycja Każdy inny 1

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół w Lipianach bierze udział w II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Głównymi celami projektu jest rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji, uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynator projektu: Monika Bejuk

Obraz certyfikat zs
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół w Lipianach uczestniczył w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Każdy inny- wszyscy równi”.
Cele projektu:
• uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
• rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
• kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
• likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
• przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.
W ramach projektu zostały zrealizowane działania:
Międzynarodowy Dzień Niesłyszących,  Zespół FAS, Dzień Świadomości Dysleksji,  Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Braille'a, Dzień chorych na Padaczkę, Światowy Dzień Zespołu Downa, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Walki z dyskryminacją osób Niepełnosprawnych, Dzień Tolerancji.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt nauczycielom. Koordynator projektu Monika Bejuk

 

Kadra z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Artman Ineza- terapeuta pedagogiczny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne w kl. 0-3,
Bejuk Monika- nauczyciel specjalny i współorganizujący, trener umiejętności społecznych,
Bińkowska Marzena- logopeda,
Boguszewska Dorota- pedagog szkolny,nauczyciel prowadzący Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne oraz Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;
Gąsiorowska Anna- nauczyciel specjalny i współorganizujący,
Malanowska Marta- pedagog i nauczyciel specjalny
Rostkowska Renata- psycholog
Sobolewska Izabela- nauczyciel specjalny i współorganizujący