Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół w Lipianach
w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko przedstawiciela klasy

1.      

0a

Raj Milena

2.      

1a

Osmolak Sandra

3.      

1b

Pytel Izabela

4.      

1c

Gładysz Ireneusz

5.      

2a

Janerka Małgorzata

6.      

2b

Kozłowska Agnieszka

7.      

3a

Mikołajczyk Ewa

8.      

3b

Wróblewska Anita

9.      

3c

Waliłko Agata

10.  

4a

Brylewska - Pinda Magdalena

11.  

4b

Kościuczyk Emma

12.  

4c

Potocka Agnieszka

13.  

5a

Maciejak Beata

14.  

6a

Kowalska Joanna

15.  

6b

Pędziwiatr Aneta

16.  

6c

Drzażdżewska Marzena

17.  

6d

Poniatowska Iwona

18.  

7a

Hawryluk Aleksandra

19.  

7b

Kargul Marzena

20.  

7c

Molińska – Wicka Jolanta

21.  

8a

Borys Anna

22.  

8b

Dusza Magdalena

23.  

IA LO

Światłowska Monika

24.  

IIA LO

Gapska Edyta

25.  

IIB LO

Woźniak Marta

         Prezydium Rady Rodziców:

  1. Kozłowska Agnieszka - przewodnicząca
  2. Potocka Agnieszka – I wiceprzewodnicząca
  3. Woźniak Marta – II wiceprzewodnicząca
  4. Waliłko Agata – sekretarz
  5. Raj Milena – skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Janerka Małgorzata – przewodnicząca
  2. Molińska – Wicka Jolanta - wiceprzewodnicząca
  3. Kowalska Joanna - członek