Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko przedstawiciela klasy

1.

0a

Izabela Pytel

2.

0b

Agnieszka Babicka

3.

0c

Karolina Jaśkiewicz

4.

1a

Małgorzata Janerka

5.

1b

Agnieszka Kozłowska

6.

2a

Ewa Mikołajczyk

7.

2b

Anita Wróblewska

8.

2c

Elżbieta Sudak

9.

3a

Sławomir Rutkowski

10.

3b

Iwona Sawa-Borys

11.

3c

Dorota Grudzińska

12.

4a

Agnieszka Edelman

13.

5a

Joanna Kowalska

14.

5b

Aneta Pędziwiatr

15.

5c

Aneta Górska

16.

5d

Iwona Poniatowska

17.

6a

Aleksandra Hawryluk

18.

6b

Marzena Kargul

19.

6c

Jolanta Molińska-Wicka

20.

7a

Anna Borys

21.

7b

Magdalena Dusza

22.

8a

Beata Maciejak

23.

8b

Katarzyna Ulanowska

24.

1ALO

Edyta Gapska

25.

1B LO

Marta Woźniak

26.

3LO

Amelia Jakubowska

       

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW wybrane na posiedzeniu dnia 30.09.2019 r.

Katarzyna Ulanowska – przewodnicząca
Agnieszka Kozłowska – I wiceprzewodnicząca
Marta Woźniak – II wiceprzewodnicząca
Dorota Grudzińska – sekretarz
Izabela Pytel – skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Maciejak – przewodnicząca
Jolanta Molińska - Wicka – sekretarz
Edyta Gapska – członek