IMG 2543W szkolnej ekopracowni gościliśmy dziś panią Martę Jaworską z Nadleśnictwa Myślibórz – Lasy Państwowe. Tematem prelekcji było pokazanie, jak i kiedy dokarmiać zwierzęta, aby nie zaszkodzić im i ich siedliskom. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w zajęcia, zadawały dużo pytań, dzieliły się swoimi doświadczeniami. Na zakończenie zajęć każdy otrzymał ulotkę informującą o sposobach dokarmiania zwierząt i ptaków. Bardzo serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Myślibórz za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu prelekcji. Liczymy na dalszą współpracę.

 

baner

395520751 328847393116303 7143024455837731736 nW ramach zajęć koła geograficznego uczniowie już dwukrotnie wyszli w teren celem pobrania gleby z pól uprawnych i wody jeziornej. Po odpowiednim przygotowaniu próbek, przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach projektu Eko#Ja_W_Środowisku, dokonali badania próbek pod kątem obecności azotanów w glebie i w wodzie. Obecności azotanów w wodzie i glebie nie wykryto

 

01

 sprzatanie003

 

eko logo001

Rajd "Harcerz i zuch miłuje przyrodę i stara się ją poznać" był pierwszym happeningiem w ramach zadania EKO#JA_W_ŚRODOWISKU, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 150 zuchów i harcerzy z Hufca Myślibórz poszerzało swoją wiedzę ekologiczną. Zuchy brały udział w turnieju ekologiczno- przyrodniczym, sadziły krokusy, rozpoznawały drzewa i krzewy tworząc zielnik natomiast harcerze rozwiązywali zaszyfrowane ekologiczne przysłowia oraz wykazali się umiejętnością segregacji odpadów.

eko zuchy001