Zajęcia „Czuję uważniej” są przeprowadzanie w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć TUS.

W trakcie zajęć dzieci i młodzież uczą się m.in. jak wyciszyć nadmiernie rozbudzone emocje, rozumieć swoje wewnętrzne złości, akceptować swoje emocje (zamiast je tłumić), obniżać poziom lęku i niepokoju, obniżać poziom stresu, relaksować się, rozwijać kreatywność a także pielęgnować życzliwość wobec innych. Wykonują ćwiczenia, które pomagają im poprawiać koncentrację oraz nakierowują jak radzić sobie, kiedy ogarną ich trudne emocje. Zajęcia stymuluję wszystkie zmysły, dzięki temu procesy myślowe przebiegają sprawniej i są efektywniejsze. Nauczyciel realizujący innowację: Monika Bejuk

Innowacja ma celu: rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z narzędzi elektronicznych, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i integrację zespołów klasowych. Uczniowie klasy 8a oraz 3ALO podczas realizacji innowacji będą realizowali m.in. warsztaty z wypracowaniem „Domowego kodeksu odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych”, debatę na tematy zawiązane z korzyściami i zagrożeniami wykorzystywania sztucznej inteligencji, warsztaty Sharenting, zajęcia w plenerze „STOP z telefonem przez miasto”, eksperyment przebywania poza siecią przez określony czas. Nawiążemy również współpracę z fundacją „Dbam o Mój Zasięg”.  Autorami innowacji są Dagmara Rajkiewicz i Elwira Kowalczyk.

W roku szkolnym 2023/24 międzynarodowy projekt edukacyjny "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki" realizowany będzie pod hasłem " Na tropach dobroczynności". Tegoroczna edycja stanie się świetną zabawą, dzięki której poprzez czytanie będziemy pielęgnować w dzieciach dobroczynność, kształcić umiejętności troszczenia się o siebie, innych i wszystko co nas otacza. Projekt będą realizować uczniowie klasy 2b pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Fras

W roku szkolnym 2023/2024 powstał Klub Przyjaciół Biblioteki Szkolnej dla klas V i VI. Program przygotowany jest dla chętnych uczniów w celu rozwoju czytelnictwa, który ma ogromny wpływ na wyniki w nauce i wychowanie młodego człowieka. Na zajęciach można poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania biblioteki, rozwijać swoje zdolności manualne, organizacyjne i społeczne. Wyrabiane jest poczucie odpowiedzialności. Uczniowie mogą pomóc młodszym kolegom w doborze odpowiednich dla nich książek. Projekt realizowany jest pod kierunkiem Joanny Trojanowskiej.

Ta szkoła plakat II edycja Każdy inny 1

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół w Lipianach bierze udział w II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Głównymi celami projektu jest rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji, uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynator projektu: Monika Bejuk