Włączenie klasy 4a w ogólnopolski projekt Polskiej Akcji Humanitarnej - „Lekcje pomagania”. Jest to cykl lekcji wychowawczych. Cel: uświadomienie uczniom potrzeby niesienia pomocy humanitarnej, nauka celowego pomagania Koordynator projektu pani Marzena Tomczak

kosmos0082279153C 0546 DC71 8108 E8524FD5E693Uczniowie klasy 2a i 2b przez dwa tygodnie realizowali projekt przyrodniczy " Wyruszamy w kosmos". W ramach zajęć poznali tajemnice Wszechświata, zapoznali się z publikacjami na temat lotów w kosmos,poznali dokonania Mikołaja Kopernika oraz zrozumieli dlaczego zmieniają się pory dnia i pory roku. Punktem finałowym było stworzenie makiet Wszechświata i rakiet kosmicznych ,z których powstała wystawa w budynku przy portierni.

P. Sawa i B. Kaniewska

Działanie innowacyjne: Ogólnopolski projekt edukacyjny: „(Nie)zwykła matematyka”
Projekt realizowany będzie w klasie 4 a i 5a SP podczas lekcji matematyki i zajęć wyrównawczo-dydaktycznych. Czas realizacji projektu 24.10 2022 – 24.05.2023 r.
Celem projektu „(Nie)zwykła matematyka” jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych. W projekcie bierze udział 698 szkól podstawowych w Polsce.
Zadania projektów: Survivalowe wyzwania matematyczne; Matematyka inaczej; Historyczne zmagania matematyczne; Świąteczna matematyka; Kasa rządzi światem; Przepyszna matematyka; Matematyka w podróży; Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie.
Autorzy: Agnieszka Pabiniak Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

Koordynator projektu w lipiańskiej szkole: nauczyciel matematyki Elwira Kowalczyk

Innowacja pedagogiczna autorstwa Marzeny Tomczak uatrakcyjni pracę z lekturą szkolną, pomoże w kształtowaniu postaw fair play, radzeniu sobie z porażką, planowaniu strategicznym oraz braniu odpowiedzialności za sukces swój i grupy. Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4a, 5a, 7a SP. Innowacja metodyczna realizowana będzie na lekcjach języka polskiego od 15.11.2022 do 15.06.2023 roku.
Wykorzystanie gier w pracy z lekturami uatrakcyjni lekcje wprowadzające lub powtórzeniowe, podsumowujące pracę z tekstem.

Projekt realizowany roku szkolnym 2021/2022 w klasie 6a SP podczas lekcji informatyki i lekcji wychowawczych. Cel udziału w projekcie: pogłębianie wiedzy z zakresu zagrożeń w Internecie, wspieranie budowania cyfrowych nawyków pozwalających na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z sieci, przybliżanie zagadnień związanych z ochroną prywatności, kontaktami online, dostępem do szkodliwych treści, netykietą, nadużywaniem Internetu i urządzeń cyfrowych, cyberzagrożeniami oraz bezpiecznym korzystaniem z aplikacji. Nauczyciel realizujący innowacje: pani Elwira Kowalczyk