W ramach dofinansowania z programu Aktywna Tablica zakupiono do szkoły dydaktyczno-terapeutyczne programy multimedialne, przeznaczone do pracy z uczniami klas 1-8 wspierające rozwój koncentracji uwagi, wspomagające usprawnienie i rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, wspomagające rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych (m.in. autyzm), wspomagające procesy uczenia się (dysleksja). Zakupiony sprzęt pozwoli na wykorzystanie TIK w edukacji i terapii. Pozyskany w ramach projektu zestaw narzędzi i pomocy edukacyjnych umożliwi wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami SPE, uwzględnia zapotrzebowanie na terapię uczniów z najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną, pozwoli zachować zasadę stopniowania trudności, umożliwi podniesienie atrakcyjności zajęć przy terapii długoterminowej.
W ciągu całego okresu realizacji Rządowego programu „Aktywna Tablica” nauczyciele wykorzystujący zakupione pomoce dydaktyczne będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, współpracować z nauczycielami z innych szkół dzieląc się doświadczeniami, prowadząc lekcje otwarte i opracowywać scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK.

 

Kształtowanie umiejętności społecznych (pdf.pdf)

Scenariusz zajęć TUS: MOJE MOCNE STRONY (pdf.pdf)