mgr Dorota Chrobrowska - dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach

mgr Marzena Tańska i mgr Aneta Binkowska - wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Lipianach