11 15„Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność , polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę”.
Narodowe Święto Niepodległości dla wielu Europejczyków to szczególny dzień, ponieważ w tym dniu zakończyła się I wojna światowa. Z kolei dla Polski dzień ten oznacza odzyskanie po 123 latach niepodległości. Jest to data symboliczna, ponieważ 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny.
Aby w szczególny sposób upamiętnić ten wyjątkowy dzień, społeczność szkolna pod kierunkiem Pani Małgorzaty Michalczyk oraz Anny Aniol-Wieczor przygotowała montaz slowno - muzyczny. Odśpiewany także został Mazurek Dąbrowskiego”.
Oddaliśmy cześć tym, dzięki którym po 123 latach zaborów odrodziła się Niepodległa Polska, a także wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości płacąc za to krwią i życiem.