Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Klasa w terenie" realizowany będzie w ramach koła przyrodniczego w klasach I-III. Głównym celem projektu jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu oraz poznanie przyrody za pomocą wszystkich zmysłów. Koordynatorem projektu jest Beata Fras