Innowacja Dotknij, poczuj, zobacz w roku szkolnym 2023/24 będzie realizowana w klasie 3 b.

Została napisana w oparciu o Międzynarodowy Projekt Edukacyjny DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ.  Jej autorem jest Katarzyna Nocoń.
Wykonując eksperymenty i doświadczenia  dzieci rozwijają naturalną potrzebę poznawania świata oraz kształtowania sprawności motorycznej. Poznają nowe pojęcia i szybciej
je zapamiętują. Łączą przyczynę ze skutkiem,  rozbudzają wyobraźnię, wzrasta ich chęć do dalszej pracy. Zaproponowane aktywności mają służyć rozwojowi motoryki małej oraz stymulować różne zmysły.
Od września do maja klasa 3 b wraz z wychowawcą Pauliną Sawą  będzie realizować zajęcia
w oparciu o wybraną tematykę: eksperymenty/elementy terapii ręki/dni tematyczne.