W roku szkolnym 2023/2024 powstał Klub Przyjaciół Biblioteki Szkolnej dla klas V i VI. Program przygotowany jest dla chętnych uczniów w celu rozwoju czytelnictwa, który ma ogromny wpływ na wyniki w nauce i wychowanie młodego człowieka. Na zajęciach można poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania biblioteki, rozwijać swoje zdolności manualne, organizacyjne i społeczne. Wyrabiane jest poczucie odpowiedzialności. Uczniowie mogą pomóc młodszym kolegom w doborze odpowiednich dla nich książek. Projekt realizowany jest pod kierunkiem Joanny Trojanowskiej.