Innowacja ma celu: rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z narzędzi elektronicznych, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i integrację zespołów klasowych. Uczniowie klasy 8a oraz 3ALO podczas realizacji innowacji będą realizowali m.in. warsztaty z wypracowaniem „Domowego kodeksu odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych”, debatę na tematy zawiązane z korzyściami i zagrożeniami wykorzystywania sztucznej inteligencji, warsztaty Sharenting, zajęcia w plenerze „STOP z telefonem przez miasto”, eksperyment przebywania poza siecią przez określony czas. Nawiążemy również współpracę z fundacją „Dbam o Mój Zasięg”.  Autorami innowacji są Dagmara Rajkiewicz i Elwira Kowalczyk.