W roku szkolnym 2019/2020 wychowawca klasy Ia przystąpił z klasą do ogólnopolskiego projektu „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?" Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci – działająca na rzecz edukacji i popularyzacji nauki. W ramach projektu nauczyciel zrealizuje cykl wartościowych lekcji z edukacji muzycznej. W ich trakcie uczniowie zrozumieją istotę muzyki i przekonają się, jak wyrazić siebie za pomocą muzyki.