W klasie Va realizowany jest projekt edukacyjny „Inspiruję do nauki” w ramach Uniwersytetu Dzieci. Będzie on realizowany podczas zajęć wychowawczych. Cykl zajęć będzie rozwijał u uczniów kompetencje kluczowe, a w szczególności umiejętności uczenia się. Realizacja projektu: październik -maj 2020/2021, koordynator Pani Elwira Kowalczyk nauczyciel matematyki.