Innowacja realizowana w roku szkolnym 2021/2022 ma na celu kształtowanie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy. Adresatami innowacji są wszystkie dzieci uczęszczające do klasy 1b. Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzielaniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych, dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie decyzji.
Innowacja opracowana i realizowana na podstawie innowacji autorstwa Justyny Ozimkowej.