Innowacja pedagogiczna autorstwa Marzeny Tomczak uatrakcyjni pracę z lekturą szkolną, pomoże w kształtowaniu postaw fair play, radzeniu sobie z porażką, planowaniu strategicznym oraz braniu odpowiedzialności za sukces swój i grupy. Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4a, 5a, 7a SP. Innowacja metodyczna realizowana będzie na lekcjach języka polskiego od 15.11.2022 do 15.06.2023 roku.
Wykorzystanie gier w pracy z lekturami uatrakcyjni lekcje wprowadzające lub powtórzeniowe, podsumowujące pracę z tekstem.