Włączenie klasy 4a w ogólnopolski projekt Polskiej Akcji Humanitarnej - „Lekcje pomagania”. Jest to cykl lekcji wychowawczych. Cel: uświadomienie uczniom potrzeby niesienia pomocy humanitarnej, nauka celowego pomagania Koordynator projektu pani Marzena Tomczak