Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Poznać przeszłość” historii dla klasy

- 1 liceum ogólnokształcącego