Bez nazwy20 czerwca 2021 r. nasi Wolontariusze pomagali w organizacji Triathlonu. Do naszego miasta przyjecha sportowcy z całego kraju i sąsiedzi zza zachodniej granicy. Towarzyszylismy zawodnikom na trasie rowerowej i biegowej. Dbaliśmy o ich bezpieczeństwo , kierowaliśmy ruchem na trasie, staraliśmy się o to, by posilili się owocami i zaspokoili pragnienie wodą lub izotonikiem. Było gorąco, radośnie, sportowo. Staraliśmy się być uśmiechniętą "wizytówką" naszego miasta... i chyba się udało. Dziękujemy Epidemii Sportu za zaproszenie do współpracy i już zgłaszamy chęć pomocy w przyszłym roku.

Wolontariusze ze SKW

karma001AE6D5026 EF51 3EBB 4FE3 37AE085C9ADBNasza szkoła uczestniczyła w zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt, która została dostarczona do schroniska w Myśliborzu. Dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu, tym samym okazali wielkie serce dla piesków, dla których los okazał się bezwzględny.

Koordynatorki zbiórki: Elwira Kowalczyk, Marta Polaszczyk

We wtorek 22 czerwca, odbyło się przedstawienie profilaktyczne dla dzieci z gr.0 oraz dla uczniów z klas nauczania wczesnoszkolnego pt. „Królewna Śnieżka- bajka inaczej”, w której ukazane zostały konsekwencje sięgania po środki uzależniające.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki finansowemu wsparciu z Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach.
Podejmowane działania mają na celu ostrzeganie dzieci i młodzież przed wejściem w kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz innymi środkami powodującymi uzależnienia, jak również zachęcanie młodych ludzi do spędzania czasu w korzystnych i bezpiecznych dla nich formach.

Joanna Sulżyc

dopalacze005F320CB1C 303F 0DEC 5162 4297D7D476D9W ramach przedsięwzięcia dotyczącego profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu „Dbam o swoje ciało i umysł”, zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły pod hasłem „Narkotyki, alkohol i dopalacze to skuteczne zabijacze”. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce- Franciszek Przybylski z kl. 4b
II miejsce- Hanna Jugowicz z kl. 7a
III miejsce- Amelia Stapowicz z kl. 6a
Wyróżnienia otrzymali: Hubert Szpakowski kl. 7a, Weronika Mikołajczyk kl.3a oraz Sebastian Wróblewski kl. 3b.

W obecnym roku szkolnym w naszej szkole zostały zrealizowane dwa programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Były to warsztaty dla młodzieży klas 5- 8 SP pt. DEBATA oraz program SZKOLNEJ INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ- którego odbiorcami byli nauczyciele. Celem ogólnym programu Debata jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Zajęcia w formie warsztatowej w każdej klasie trwały 3h lekcyjne i były prowadzone przez wykwalifikowanego realizatora z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Natomiast celem ogólnym programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole. Realizacja programów była możliwa dzięki wsparciu finansowemu lipiańskiej Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i przebiegła pomyślnie, pomimo trudnych warunków pandemicznych.

Dorota Boguszewska - pedagog szkolny

zakonczenie