mazur

Uważni rodzice
Kampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Szczególnie zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku (1,45) rodziców dziewczynek, aczkolwiek nie tylko.
pedagog szkolny

informacja

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

Załącznik: wytyczne dla klas I - III szkół podstawowych - wersja .pdf

 

 

W związku z trwającymi feriami zimowymi w okresie kwarantanny narodowej informuję, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyrzycach zapewnia wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży. W razie konieczności skorzystania z naszych usług, prosimy o kontakt telefoniczny – 91 5700744.

Odsyłamy również do naszej strony internetowej: www.poradniapyrzyce.pl, oraz profilu na portalu społecznościowym fb, gdzie zamieszczamy informacje, wskazania i zalecenia do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto, w razie potrzeby, jest możliwość kontaktu z psychologami, którzy udostępniają prywatne numery telefonów.