W tym roku szkolnym nasza szkoła została zakwalifikowana do III edycji konkursu „DO HYMNU” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, jest to ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2020. Przesłuchania prezentacji konkursowych odbędą się w okresie luty – kwiecień 2020 r. Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo przez co najmniej 50 % wszystkich uczniów Szkoły: Hymnu Państwowego i dwóch pieśni hymnicznych wybranych z repertuaru podanego przez organizatorów konkursu.

W roku szkolnym 2019/2020 wychowawca klasy Ia przystąpił z klasą do ogólnopolskiego projektu „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?" Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci – działająca na rzecz edukacji i popularyzacji nauki. W ramach projektu nauczyciel zrealizuje cykl wartościowych lekcji z edukacji muzycznej. W ich trakcie uczniowie zrozumieją istotę muzyki i przekonają się, jak wyrazić siebie za pomocą muzyki.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w klasie IV a w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, na lekcjach wychowawczych. Główne założenia: usprawnianie funkcjonowania lewej półkuli, rozwijanie kreatywności i potencjału intelektualnego, wprowadzenie innowacyjnych technik uczenia się, eksperymenty naukowe, wprowadzanie technik usprawniających zapamiętywanie, ćwiczenia umiejętności koncentracji.

Nasz szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu Trzymaj Formę!. Celem programu jest edukacja uczniów klas V-VIII w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Od dnia 16 września 2019 r. dzieciom uczestniczącym w Programie udostępnia się co najmniej 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki/przeciery owocowe (przygotowane do bezpośredniego spożycia), a także produkty mleczne. Dzieci mogą otrzymać bezpłatnie: jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, papryka słodka (w I semestrze), kalarepę, pomidorki, mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.
Liczba porcji produktów owocowo – warzywnych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 42, natomiast liczba porcji produktów mlecznych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 40.